Der er mange penge at spare ved at købe tomme DVD skiver i udlandet, men husk at indberegne fragtomkosninger, og eventuelt kortgebyr i prisen.

Der er sjældent voldsomt mange penge at spare ved at købe DVD brænder i udlandet, der kan derimod være en del sparet ved at handle i en dansk e-butik, i forhold til at handle i computerbutik eller supermarked. Her skal du dog også huske at indberegne fragtomkosninger, og eventuelt kortgebyr i prisen.

Hvis man handler i en udenlandsk e-butik, er det en god idé at sætte sig ind i hvilke regler som gælder ved eventuel reklamation i den pågældende e-butik, så du ikke får en kedelig overraskelse hvis din DVD brænder går i stykker. Har e-butikken adresse i Danmark har du naturligvis 2 års reklamationsret.

Danske e-butikker som bl.a. handler med DVD brændere

Tyske e-butikker som bl.a. handler med tomme DVD skiver

Svenske e-butikker som bl.a. handler med tomme DVD skiver

Engelske e-butikker som bl.a. handler med tomme DVD skiver


Copyright © 2004 dvd.brødløs.dk All rights reserved