Folketinget har vedtaget ændringer af ophavsretsloven omkring digital kopiering til privat brug. Kulturministeriet og Forbrugerrådet har udarbejdet denne kortfattede information om reglerne.

Generelt

Ifølge ophavsretsloven må du udelukkende tage digitale kopier af DVD film, hvis det er til ”personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand”. Digital kopiering vil eksempelvis sige kopiering ved hjælp af DVD brændere samt downloading fra internettet. Det er forbudt at kopiere lånte og lejede eksemplarer og at omgå kopispærringer for at fremstille kopier.

Du må under alle omstændigheder heller ikke fremstille en kopi på grundlag af et ulovligt forlæg, fx en ulovlig kopi af en DVD. Eksempelvis er det ulovligt at udveksle og downloade film via uautoriserede fildelingstjenester (peer-to-peer-tjenester). Det er op til rettighedshaverne selv at håndhæve deres rettigheder og føre bevis for, at en kopiering er ulovlig.

Lovligt

Du må gerne:
 • Kopiere et værk, som ophavsmanden selv har givet tilladelse til at kopiere
 • Kopiere en DVD til bilen, sommerhuset, båden
 • Kopiere en lånt DVD, hvis kopieringen sker på et analogt medie
 • Kopiere værker til personlig brug hentet på nettet, når værket er lagt ud med ophavsmandens samtykke
 • Omgå eller bryde en kode eller kryptering på en DVD film, i det omfang, det er nødvendigt for at kunne se filmen. Det er fx ikke ulovligt, at du bryder krypteringen på en DVD, hvis det er nødvendigt, for at du kan afspille DVD filmen på din private pc ved hjælp af fx et Linux-styresystem
 • Bryde en DVD regionskode

  Ulovligt

  Du må ikke:
 • Kopiere en kopi af en DVD, når du har fået kopien fra andre
 • Kopiere en original DVD lånt af en ven
 • Kopiere en original DVD lånt på biblioteket
 • Kopiere en original DVD lejet i en videobutik
 • Kopiere værker hentet på nettet, når værket er lagt ud uden ophavsmandens samtykke
 • Forære kopien af en DVD væk
 • Udlåne, bytte eller sælge en kopieret DVD
 • Sende en digital kopi via din e-mail
 • Bryde en kopispærring med henblik på fremstilling af en kopi af en DVD film.

  Edb-programmer
  Ovenstående regler gælder ikke for edb-programmer, herunder computerspil. Her må du ikke foretage kopiering til personlig brug, men derimod kun nødvendig brugs- og sikkerhedskopiering. Det er ikke forbudt at omgå kopispærringer, der beskytter edb-programmer.
 • Copyright © 2004 dvd.brødløs.dk All rights reserved