Backup se sikkerhedskopi.

Bitrate Et udtryk for hvor hård komprimering der bruges ved komprimering af lyd eller film, f.eks. MP3 eller MPEG-2 filer. Jo højere bitraten er, jo bedre er kvaliteten.

Combo drev Et optisk drev som kan læse og/eller brænde mere end en type CD eller DVD.

CSS forkortelse;Content Scrambling System Krypteringsformat.

DL forkortelse;Dual Layer Betegnelse for DVD skiver med 2 lag. DVD+R DL kan indeholde op til 8,5GB, eller 8152MB.

DL brænder DVD brænder som kan brænde DVD DL skiver.

DVD forkortelse;digital versatile disc Fællesbetegnelse for samtlige DVD formater. Optisk lagringsmedie. En sølvblank plade, ofte med tryk på den ene side, kan indeholde data, musik eller film, ligner til forveksling en CD.

DVD-R Brændbart DVD format, udviklet af Pioneer og godkendt af DVD Forum. Klik her for at læse om forskellen mellem DVD-R og DVD+R.

DVD+R Brændbart DVD format, udviklet og godkendt af DVD+RW Aliance. Klik her for at læse om forskellen mellem DVD-R og DVD+R.

DVD+RW Aliance Frivillig gruppe af ledende computer producenter, optisk lagring og elektronik producenter bestående af Dell, Hewlett-Packard, MCC/Verbatim, Philips, Ricoh, Sony, Thomson og Yamaha. Gruppens formål er at udvikle et genskrivbart DVD format som kan bruges på tværs af computer udstyr og elektonisk udstyr i hjemmet, over hele verden.

DVD brænder Enhed til at læse og brænde CD og DVD skiver, den kan til forveksling ligne et CD-ROM drev.

DVD drev Enhed til at læse CD og DVD skiver, den kan til forveksling ligne et CD-ROM drev. Et DVD drev kan ikke brænde CD eller DVD skiver.

DVD Forum International sammensætning af mere end 230 medlemmer, bl.a. hardware producenter, software virksomheder og film industrien. De 10 firmaer som grundlagde DVD forum var Hitachi, Matsushita, Mitsubishi, Pioneer, Philips, Sony, Thomson, Time Warner, Toshiba og Victor Company of Japan. Meningen med DVD forum er at udbrede idéer og informationer om DVD formatet og de tekniske muligheder, forbedringer og fornyelser omkring DVD formatet. DVD forum arbejder også for en bred opbakning af DVD produkter i underholdnings branchen, i hjemme elektronik og i IT industrien verden over. Philips, Ricoh, Sony, Thomson og Yamaha som også er repræsenterede i DVD+RW Aliance er ligeledes at finde på DVD forums medlemsliste.

DVD minus brænder DVD brænder som kun kan brænde DVD-R og DVD-RW formaterne, samt CD-R og CD-RW. Derudover kan den læse CD og DVD skiver, både DVD-R, DVD-RW, DVD+R og DVD+RW formaterne.

DVD plus brænder DVD brænder som kun kan brænde DVD+R og DVD+RW formaterne, samt CD-R og CD-RW. Derudover kan den læse CD og DVD skiver, både DVD-R, DVD-RW, DVD+R og DVD+RW formaterne.

DVD-CCA forkortelse;digital versatile disc copy control association Organisation som har til formål at licensiere CSS.

Firmware Software som er gemt i ROM hukommelsen i et stykke hardware. F.eks. den software som fortæller din DVD brænder hvilke DVD medier den kan brænde. Firmware kan ofte opgraderes. Læs mere under firmware.

Hardware Fællesbetegnelse for alt det som du kan røre ved, i og omkring din computer, f.eks. tastatur, mus, harddisk, diskette drev, CD ROM drev, DVD brænder o.s.v.

JPG se JPEG billede.

JPEG billede forkortelse;Joint Photographic Experts Group Komprimeret billedfil. De fleste digitale kameraer lagrer billederne som JPEG filer. Mange stationære DVD afspillere kan fremvise JPEG filer.

Kryptering Omkodning af data, f.eks. på en DVD film, så den ikke kan kopieres eller afspilles uden et program som kan "afkode" filmen.

MP3 fil forkortelse;MPEG-1 layer 3 Komprimeret lyd fil, som fylder omkring 1/10 af den originale lyd fil. Kan afspilles på en computer eller af en MP3 afspiller. Nogle stationære DVD afspillere kan også afspille formatet.

MPEG forkortelse;Moving Picture Experts Group Komprimeringsformat til lyd og film. En DVD film er komprimeret i MPEG-2 formatet, men kvaliteten kan alligevel variere, alt efter hvilken bitrate der er brugt.

Multisession Hvis der er ledig plads på en DVD efter endt brænding, kan man brænde yderligere data på den resterende plads. Hver gang man brænder, laves der en ny session med data, lead out og lead in, deraf navnet multisession. Man bør være klar over at hver gang man brænder en ny session, går der 13MB plads tabt på mediet. Læs også multivolume.

Multivolume Kan næsten sammenlignes med multisession, men til forskel fra multisession, kan man ikke uden videre se alle data på mediet, kun de sidst brændte data er synlige. Det er dog muligt at se tidligere brændte data på mediet, ved hjælp af et program som kan skifte mellem de forskellige sessioner.

Opc area forkortelse;optimum calibration area Område tæt på centrum af en CD eller DVD skive, hvor power calibration udføres.

Opgradering Udskiftning eller tilføjelse af hardware eller software, til en større eller nyere version. F.eks montering af ekstra RAM i computeren, udskiftning af Windows 98 til Windows XP, eller udskiftning af firmware i en DVD brænder til en nyere version.

Power calibration se strøm kalibrering.

Power management Bruges oftest på en bærbar computer, for at minimere strømforbruget. Det er ikke tilrådeligt at benytte power management under brænding af DVD. Vil du vide hvordan du slår power management fra? Klik her

Regions kode En sikring på DVD film, som gør at filmselskaberne kan styre hvornår en DVD film bliver udgivet forskellige steder i verden, for at øge deres indtjening. Man skal have en DVD afspiller med samme regionskode som den film man køber, ellers kan filmen ikke afspilles. I Europa kan der købes DVD film og afspillere med regions kode 2.

Rippe At flytte data fra en CD eller DVD over på computerens harddisk, ved hjælp af et program.

Sikkerhedskopi At lave kopi af film, musik eller data, til andet medie end det originale. Sikkerhedskopien kan så bruges i tilfælde af at den originale fejler eller går i stykker.

Software Fællesbetegnelse for alt det som du ikke kan røre ved i din computer, på en diskette, CD eller DVD. F.eks. operativsystem, programmer, og data.

Stationær DVD afspiller DVD afspiller som ved egen hjælp, altså uden en pc, kan afspille DVD film. Den stationære DVD afspiller minder ofte om en CD afspiller i udseende.

Strøm kalibrering Funktion hos mange nyere CD eller DVD brændere, som skal justere styrken på laseren inden den egentlige brændning påbegyndes, dette foregår i opc area. Denne justering udføres på hver enkelt CD eller DVD skive inden brændingen påbegyndes. Den foregår på følgende måde; hvert tomt CD eller DVD medie der lægges i brænderen indeholder en ID kode som fortæller brænderen, hvorledes laseren skal justeres til netop dét medie, og efter påbegyndt brænding vil brænderen som det første udføre en lille test, hvor den i OPC area brænder en lille smule data, og derefter læser disse data for at sikre sig at testen er udført med succes. Hvis data ikke kan læses vil det resultere i at programmet melder fejl. Klik her for at læse mere om strøm kalibrerings fejl.


Copyright © 2004 dvd.brødløs.dk All rights reserved